Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

 

 1. stupeň

1.A   + 2.A                               Monika Janíková        

1.B  - Montesorri prvky              Petra Popelová

2.B  +  3.B - Motesorri prvky     Lucie Štecová                           

3.A   + 4.A                              Kateřina Kubošová

5.A                                         Martin Havlena

 

 

2. stupeň

6.A       Edita CHmelová

7.A       Hana Kalichová

8.A      Jana Škrlová

9.A       Pavla Tichá

 

 

Netřídní učitelé:

Magdalena Dvořáková, Baďurová Ivana, Maňasová Kateřina

Asistentka pedagoga:

Jarmila Hýžová, Veronika Kazíková, Hana Malinová, Vlasta Měrková, Martina Němcová

Školní družina:

vychovatelka – Hana Kocourková