Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

sbor

 1. stupeň

1.A       Aneta Holešovská         

1.B       Lucie Štecová                                           

2.A       Monika Janíková

3.A       Radmila Kotasová

4.A       Martin Havlena

5.A       Kateřina Kubošová

 

 

2. stupeň

6.A       Hana Kalichová

7.A       Jana Škrlová

8.A      Pavla Tichá

9.A      Edita Chmelová

 

 

Netřídní učitelé:

Jessica Maertin, Magdalena Dvořáková

Asistentka pedagoga:

Jarmila Hýžová, Soňa Lichnovská, Veronika Kazíková, Hana Malinová, Vlasta Měrková

Školní družina:

vychovatelka – Dagmar Jiráková