Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

Od 19. dubna 2017 jsme oficiálně zapsaní u krajského soudu v Ostravě jako Montessori spolek Valmez, z. s.

Přes tento spolek probíhá financování nákupu Montessori pomůcek. 

aktuality monte spolek