Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

 

Základní škola Valašské Meziříčí, Masarykova 291, okres Vsetín, příspěvková organizace

se sídlem Masarykova 291, 757 01 Valašské Meziříčí

 

 

Rozhodnutí

o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Valašské Meziříčí, Masarykova 291, okres Vsetín, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelempodle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl takto :

                                                                                                 MONTESSORI

     1.     003 přijat(a)                                                                 1.     001 přijat(a)

     2.     004 přijat(a)                                                                 2.     002 přijat(a)

     3.     005 přijat(a)                                                                 3.     003 přijat(a)

     4.     006 přijat(a)                                                                 4.     004 přijat(a)

                                                                                                5.     005 přijat(a)

                                                                                                6.     006 přijat(a)

                                                                                                7.     007 přijat(a)

                                                                                                8.     008 přijat(a)

                                                                                                9.     009 přijat(a)

                                                                                              10.    010 přijat(a)

                                                                                                                         Mgr. Jiří Buksa

                                                                                                                             ředitel školy