Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

Letos se nabídka zájmových kroužků rozrostla o Turistický klub.

 

Stále se můžete hlásit do těchto zájmových kroůžků:

 

Sportovní kroužek - Každé úterý od 13.00 - 14.00 hod.  Vede paní Měrková

Výtvarný kroužek - Každou středu od 12.30 - 14.00 hod. Vede paní Hýžová

Fitness klub - Každoou středu od 7.00 - 8.00 hod. Vede pan Medek

Turistický klub - Každé pondělí od 13.00 - 14.00 hod. Vede paní Malinová