Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

Žáci devátých ročníků vytvořili a spravují žákovský blog, koukněte co si žáci myslí. 

 

Aktuální dění ve škole, názory, podněty, kritiky, složení žákovského parlamentu a jeho jednotlivá projednávání, to vše na jednom místě na našem (vašem) novém školním blogu.
Vítejte.

 

 

http://masarykova-vm.webnode.cz/