Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

 

- Jednotlivé kroužky budou stát pouze sto korun na jedno pololetí!!

- Pokud se Vám nebudou kroužky křížit s jinými aktivitami, může se dítě přihlásit i do více kroužků. Časový harmonogram zde vyvěsíme v pondělí 5.11. 2015. 

- Pokud byste chtěli své dítě přihlásit do některého z kroužků, vyplňte prosím zápisový lístek, který dítě donese domů.

Hezký den

Klip 2