Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

třídní učitel - jana škrlová

9.10.2018 - vyučování bude ukončeno po páté vyučovací hodině ( CKP - projekt školy)

 

12.10.2018 Budapešť – dunajská perla

vzdělávací program pro žáky ZŠ

Vybavení : platný cestovní pas nebo občanský průkaz

Evropský průkaz zdravotního pojištění / Karta pojištěnce /

forinty pro osobní potřebu

/forinty vyměnit ve směnárnách v ČR nebo v Budapešti,

doporučujeme 4 000 – 5 000 forintů + 5 EUR /

Program : 03,45 hod. odjezd Valašské Meziříčí – autobusová zastávka Knihovna

 Budín : komentovaná prohlídka středověké části města :

Královský palác, Prezidentský palác, Matyášova fontána,

chrám sv. Matyáše, Rybářské bašty, socha sv. Štěpána

Pešť : komentovaná prohlídka památek 19.století :

náměstí Hrdinů, Památník Milénia, Anonymus, historické metro,

Vajdahunyádský hrad, chrám sv. Štěpána, Parlament, Váci utca

příjezd okolo 24.00 hod.  Valašské Meziříčí – autobusová zastávka

12.10.2018 Technický jarmark

Žáci, kteří se nezúčastní poznávací exkurze do Budapešti, navštíví v rámci volby povolání v době od 8.00 - 10.15 hodin  vybrané firmy ve Valašském Meziříčí (MP Krasno, Deza, BLOCK).

4. - 6.  vyučovací hodinu bude výuka pokračovat podle rozvrhu.