Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

Foto Lucie Štecová

         Mgr. Lucie Štecová

        Jsem absolventkou Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem studovala obor aplikovaná tělesná výchova. Součástí studií byla i speciální pedagogika.V současné době dokončuji v rámci celoživotního vzdělávání také obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vzhledem k tomu, že jsem se vždy snažila hledat  jiné způsoby výchovy a vzdělávání, než zažívala naše generace v dětství, nejsou mi cizí myšlenky manželů Kopřivových  („Respektovat a být respektován“) či Naomi Aldort.

   Absolvovala jsem akreditovaný Montessori kurz v Brně včetně několika zaměřených Montessori kurzů, speciální waldorfskou pedagogiku (léčebnou pedagogiku) v Praze a mám za sebou dva roky waldorfské pedagogiky.

Alternativní směry ve vzdělávání mě nesmírně zajímají, protože přistupují ke vzdělávání s velkým ohledem   na potřeby a možnosti dítěte. 

- Během svého profesního života jsem si prošla výchovou a vzděláváním dětí již od 1,5 roku v miniškoličce, od 3 let v Montessori školce, učila jsem v malotřídní škole, také v klasické ZŠ na prvním i na druhém stupni.

- Pracovala jsem jako asistent pedagoga u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

- Vedla jsem taneční kroužky, kroužky pohybových her a junior aerobiku.

- Dlouhou dobu jsem pracovala jako trenérka a cvičitelka s dospělými osobami.

Jsem matkou pěti dětí a nejstarší ze tří sester. Při všech těchto mých různorodých zkušenostech, jejichž společným jmenovatelem je práce s lidmi, jsem pochopila, že každý člověk je individualita a ke svému rozvoji potřebuje jiný přístup.

Nejdůležitější považuji poznání osobnosti dítěte. Objevení jeho možností a schopností, toho, jakým způsobem vnímá svět, které věci mu dělají radost a naopak, co ho dokáže vyvést z rovnováhy. Uvědomění si, že rodič, učitel ani starší sourozenec není tím, kdo vychovává, ale pouze průvodcem na počátku životní cesty dítěte, kteří mu pomáhají nacházet ten správný směr v životě a připravují prostředí a podmínky k pochopení zákonitostí života zde na Zemi. Dítě přichází na svět s vlastním programem individuálního vývoje, s vlastním životním úkolem a nám je do rukou vložen vzácný a zároveň velmi zodpovědný dar – možnost sdílet s ním část jeho cesty a pokud možno mu být dobrým příkladem pro život.

Uvědomila jsem si, že všichni na své cestě zdoláváme spoustu překážek. Abych byla schopna pomoci dětem při překonávání některých z nich, absolvovala jsem dva kurzy Feuersteinovy metody instrumentálního obohacení. Je to metoda, která účinně rozvíjí kognitivní (poznávací) schopnosti, myšlení, chápání v souvislostech, pracovní strategie atd. Avšak nejlepším způsobem, jak si zbytečně nevytvářet překážky, je Montessori přístup. Více informací zde.

Protože již mnoho let zkoumám vliv pohybu na fyzické i psychické zdraví člověka a mám za sebou třicetileté zkušenosti jako cvičitelka – aerobiku, také junior aerobiku, Tae-bo, zumby, jógy, mohu dětem nabídnout kroužky z oblasti pohybových aktivit (tanečně či sportovně orientovaných).

Mezi mé zájmy patří sport – lyžování, jízda na kole, běh či turistika, s velkou láskou vedu své lekce jógy v Miloticích nad Bečvou a ve Valašském Meziříčí. Miluji přírodu a vycházky do přírody, čas strávený se svou rodinou a nad kvalitní knihou. Miluji společnost pozitivně laděných, otevřených lidí a velmi mě těší, pokud mohu tvořit vlastníma rukama.

Jsem velmi ráda, že mohu být u zrodu první třídy s Montessori prvky ve Valašském Meziříčí a velice se těším, že se stanu průvodcem Vašich dětí…