Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

Třídní učitel - ANETA HOLEŠovská

V úterý 21.11.2017 jsou v době od 15. - 17. hod. třídní schůzky.

V pátek 24.11.2017 vánoční focení. Nutno zaplatit předem 250 Kč.

 V úterý 19.12.2017 jdeme do kina. Vybíráme 50 Kč.

V úterý 9.1.2018 jsou od 15 - 17 hod. třídní schůzky.

V pondělí 8.1. si děti do školy donesou kartáček na zuby, který používají.